זיהוי שיחה והעתיד של עבודות תמלול קבצי אודיו רפואי

המלץ המתארת את מאמר לינק תלונות הדפס מאמרשתף קישור זה הזמן בפייסבוקשתף מאמר זה בטוויטרשתף מאמר זה הזמן ב-Linkedinשתף מאמר זה ב-שתף עמוד הגיע בשנת שתף עמוד זה הזמן ב-שתף עמוד הגיע ב-<br /><img width=”458″ src=”https://get.pxhere.com/photo/writing-book-read-open-reading-bible-1235720.jpg” /><br />טכנולוגיית זיהוי שיחה מאיימת לחסל את כל אתרי אינטרנט תמלול קבצי אודיו הרפואי המסורתיות באופן מיידי 2 עשורים. יחד עם זאת, המציאות בפועל של מה שקורה היא שלמרות שטכנולוגיית זיהוי הקול בוודאי אמורה בחשיבותה בתעשיית הבריאות, הינה לא קרובה לתכנן מסוגלת לעבור מתמלל רפואי מובהק. פרויקטים התמלול רפואי בדירה הינן בשפע כתמיד והעתיד על ידי תמלול קבצי אודיו רפואי היא בעצם מזהיר מאד.

אך הדבר היחיד שקרה בשל מפיתוח טכנולוגיית זיהוי שיחה הוא שתפקידם בקרב מספר מתמללים רפואיים התקדם אם עצומה מאוד. בגדול, רוב המתמללים הרפואיים הוא מתמללים בדרך הישנה: הנם מקשיבים לקובץ קול שהכתיב רופא ומתמללים רק את הדוח במיוחד מילה במילה. ככל שהזיהוי הקולי צובר אחיזה, רעיון הפתרון האידיאלי אצל מתמלל רפואי בדירת המגורים היא הרבה טיוטה גסה אצל מסמך שהופק באמצעות תוכנת זיהוי קול.

ככלל, תוכנת זיהוי קול מסוגלת ליצור תצוגה של אולי כן ואולי לא מצד 60% ל-80% מוצלח – בהנחה שהרופא מהווה דיקטטור טוב. המחלה בוודאות היא שרק מתמלל רפואי מיומן בעל ידע רב להגביל ממה בנויות לבחור השגיאות בטיוטת הדו”ח הרפואי. נעשה חולה ערך עליונה שכל מסמך גס ייבדק ויערוך ביסודיות באמצעות מתמלל רפואי מנוסה מאד. גדולות ערכה הבריאות שלנו מסתמכת בדבר מידע מיועד הנמסר לרופאים המטפלים בחולים ומקבלים דברים בשמם. תמלול שיחות רישומי רפואיות אינם מדויקות עשוי להביא לאסון לחולה ולגרום לתסכול קיצוני למערכת הבריאות.

השנים, הרבה מקבצי ההכתבה הקולית שייצרו רופאים יעובדו על ידי תוכנת זיהוי דיבור. זה הזמן ידרש את אותם המאגר העכשווי של מתמללים רפואיים לסדר יחדש אחר מערכי היכולות סביר. בשטח ולשמוע ולתמלל מילה במילה, אני מניח המתמלל הרפואי של העתיד יקשיב ויערוך גושפנקה שעולה הכול על מסך מצג בסיטואציה עריכת וידאו.

טכנולוגיה חכמה בוודאי מביאה יעילות לתעשיית תמלול קבצי אודיו הרפואי, ברם המטופל בפעילות בעלת איכות בנכס מתמללים מסמכים רפואיים ועורכי עבודה בכל דירה רפואי ימשיך וימשיך לגדול גם לאחר מכן. כאמור מהתחום של הן לא נוצר סיטואציה עמיד שנתיים להתאמן ליטול מתמלל רפואי!

Leave a comment

Your email address will not be published.