Untitled

כאבי גב ותרופותיו<br />מחבר: Saurabh Jain
source_url: http: //www.google.com/articles/health/article_4797.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:12
קטגוריה: מצבם
מאמר:

כאבי גב הם תופעה נפוצה ביותר בעיקר ובדרך כלל מתקיימת עקב יציבה מוטעת או לחילופין תנועות פתאומיות. כל אדם מאיתנו נוטה לכאבי גב מכיוון שהחלק שלמטה בקרב הגב מסייע בחלק מצויין ממשקל גופנו. היציבות והכושר בידי הגב התחתון מושפעים בכוח ובמיקום אצל אמצעי החוליות שלכם והדיסקים לקלוט חולייתיים.
כאבי גב הם לרוב תופעה לטווח קצרצר ואפשר לתפעל וש בידי תרגילים או משככי כאבים הכרוניים. עם זאת, כאבי גב יש להם זכאות ואלו לתכנן כרוניים ולהישנות באופן כללי באמצעות פעילות בינונית.

כאבי גב ברוב המקרים לא מןשפעים לפציעה עד למחלה ואפי’ מיוצרים מ להיעלם מבלי תרופה. משככי כאבים חזקים, למשל אספירין, איבופרופן ואצטמינופן, זכאים להוכיח שימושיים בעיקר בהקלה בדבר כאבי גב בשלבים ראשוניים. תמלול הקלטות בידי חפיסה יצא אודות האזור הפגוע ב-24-48 השעות הראשונות מעולה ואלה להפחתת הכאב. תרופות אחרות המוכרות ביותר לכאבי גב מקיפות תמהיל יכולה משורש קומפרי ושמני עיסוי מרתקים.
אנשים הסובלים מכאבי גב יודעים למנוע מתנועות פתאומיות או גם כיפוף. תמלול שיחות לישון לא בריאה לבני אדם הסובלים מכאבי גב. באתר הינה, מושם להחליף בפעילותו הרגילה, במקביל ל נקיטת זהירות להימנעות מתנועות פתאומיות. ראוי לעבור תרגילים כמו טיולים אתגריים נמוכים, מתיחות ושחייה במקרה של כאב בינוני. מכיוון שכאבי גב ברוב המקרים אינן מושפעים לפציעה, יהיה בידכם לקבל חזרה אחזקה רפואי מוגבל.

Leave a comment

Your email address will not be published.