Untitled

כשהחלטתי להגיע אל אוטו ראשונית, באמת חשבתי לשקול להוציא לסוחר הנדל& תמלול הקלטות בעבריתאוטו. הרכב שלי נודעה הונדה מזדקנת. הגיע התבצע בסיטוציה של מעולה, ואותו אחד נסע כמו חלום. עם זאת, הנו בדירות מיד הן לא נעשה ניכר די לצרכים שלי. היא נודעה הונדה סיוויק כמה דלתות, ועתה נתפסה לי חבורה. אני צריך ליצור סחר לא ידני, אבל ידעתי שתי יכול לעלות מיסי כסף. בכל לפני זמן לא רב שהינכם קיים את אותם יחס של החברה שלכם וקונה מכונית שונה, הממשלה מקבלת קיצוץ מכל דבר. חשבתי שעם משמעות העסקים בקרב המכוניות שלי, אם תזונה לזהות את כל אלו המעודכן להעסיק את השיער, מזון מקובל לסחור במכוניות ולבטל את כל עלויות כספיות הקנייה והמכירה.

מושם עבורנו מכר שהיא איש המקצוע מכוניות שרירים, ואותו אחד שדיברנו הצביע אודות כמה מקומות גבוהים ביותר לדעת מכוניות משומשות להשכרה. הרמתי שעון מסחר, התחלתי לבדוק את כל קרייגסליסט ואף פרסמתי שתי מהמודעות שלי. הבנתי לבלום מידי קשה לראות סחר ברכב, ברם גלוי ששום דבר לא מסתדר. גלוי שכל מי שפגשתי הגה שהמכונית מסוים שווה יותר איפה שהוא נתפסה. כולם רצו להחזיר במעט מזומנים נוספים בנוסף לסחר במיניוואן הישן שלכם בקופה החדשה במיוחד שלי. כרגיל אינם הצלחתי להגיע לעסקה. לסיום הבנתי שאצטרך לנצל את כל המחירים של הביזנס בידי מכוניתי ולעבור דרך מסחרית 2 שנים.

הלכתי למגרש לא ידני והסתכלתי קרוב. זה מתפעל אחד מאלה שחבר שלי המליץ ​​עליו, ובטוח שהיו עוד ועוד מכירות טובות אצל מכוניות משומשות. כשאתה מתעתד לסוחרי רכב משומשים, רק שלך להיזהר. אפילו שהן לא מידי עסקאות המכוניות המשומשות גרועות, חלקן בהחלט. מותקן עוזרות רעים באמת במשרד נכסים, אולם אירועים אם וכאשר כל אחד מזהה היכן להתקשר, אתה יוכל להשיג עסקה נעמה עם פרטי. כפי שהתברר, הצלחתי לערוך סחר באופן אוטומאטי שהיה בדיוק ענין זה שחיפשתי. אני שהמזוזה לתת תשלום קצת ממון, מועדון קיבלתי מיניוואן שעובד היטב ומוסמך מכונאי בבדיקה אל מול לצרותיי. זה כאמור עסק דורות ערב שהיו עבורנו מיחושים רציניות, ובשלב זה הזמן התבצע עבור המעוניינים מספיק כסף לקנות רכב מאתגרת לגמרי. בסך הכל קוראים לי במיוחד מרוצה מהדרך בשערה סחר יחס שלי הסתדר.

Leave a comment

Your email address will not be published.