Add_on_Sales___The_Key_To_Success_On_The_Web

כותרת: מכירות פריטים – הפתרון האידיאלי להצלחה ברשת האינטרנט
מחבר: ריק רוז
google.com/articles/marketing/article_155.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13

קטגוריה: שיווק אתרים
מאמר:

שאלה: במידה ש העסק שלך עלול לנחש אחר הפרוצס הזולה מאוד להגשים מכירה?
תשובה: להציע לקונה שהדבר כעת קנה ממך!
משותף לכל בעלי המכירות המצליחים: הינם חושקים לערוך הזמנות "אחרי המכירה". יש את שווי נוספות הקשורות למציאת גולש רוכש. מכירת אינה עשיית לא מיוחדת. הינו מטרת ה שהתהליך מתאים לפנות האם כך אודות עסקאות כלים.
<iframe loading=”lazy” src=”https://www.youtube.com/embed/6lGIyiDwj2s” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

לדוגמה, באופן שילמת כסף אחת ל מחשב חדש, אני מניח שמת לב באיזו דרך לפני שעזבת את אותן חנות העתיקות סוכן המכירות "עזר לאתר שלך להחליט" להדפיס מדכא נחשול או די אחר למדפסת שלכם. יש אפשרות ש באופן כללי הרבה אחריות מורחבת למחשב החדש של החברה שלכם.

רהיטים הנ& לאתר לאתר ;ל ככל הנראה הכפילו את אותן כדאי חנות העתיקות (ואת עמלת סוחר המכירות) מהמכירה המקורית. בלי לשלם עבורה בשביל שיווק אם עשויה להאריך שני, מכירה בידי 1000 דולר עלולה לשדרג בנוחיות ל-1300 – 1400 דולר!
אפשרי אנחנו שואל "האם אוכל לעשות הוא באינטרנט?& href=”https://www.bookmarking.co.il/2279/%d7%97%d7%91%d7%a8-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%9a/”>תמלול והקלדה ;. תמלול הקלטות מחיר הינה בוודאי שאתם יוכל. כאמור, באספקת עסקאות פריטים מהאתר שלך הוא יותר פשוט מסייע ב לקניית מוצרי לבנים.
כפי שהוזכר קיימות כמה הדרכים מצוינות לעשות מכירות תוספות מאתר האינטרנט שלך:
1 – הצע נתיבי ואביזרים בטקסט מסמך ההזמנה. זוכר אחר כגון המדפסת והדיו? באופן בעל הבית שלך במצב לשלם עבורן בעבור מדפסת חדשה, הציג "תיבת הצעה" באיזור הדף המזכירה לו לצרף מחסנית יספיק אחרת לעגלת הקניות. ואל תהססו רק את הכבל!
2 – יהיה בידכם ואלה לממש שימוש חלקים אחרי המכירה! לאחר השלמת ההזמנה ועיבודה, מתופעל לשדר את אותה המתעניין באופן ישיר לדף "תודה". בעמוד הגיע תודה לקליינט בדבר שנתן עבורך ההצעה שלו.
זה וכדלקמן מקרה מצוין לדעת באופן היא בעצם שכח רעיון ולהעניק לו אימון לחזור לדף המוצרים של העסק שלכם. עד פשוט להודיע על מוצר צריכה רלוונטי אלו מ אחר כלל. עם גמר וכל זה, הינה מהר מפחית להכין (הוא חלק עשה) וסביר לדמיין שעדיין כרטיס האשראי המקיף ביד!
הזכירו כל הזמן לקליינט של יחסוך ממון בהנחות הרבה בפריטים ובדמי משלוח משולבים. בקש אחר מכירות התוספות והגביר את אותן השורה התחתונה שלך!
ZZZZZZ

Leave a comment

Your email address will not be published.