Air-Bath_and_Good_Health

אמבטיית אוויר ובריאות איכותית

470

סיכום:
לאוויר קיים נחיצות עליונה לחיים. תוכלו לגור כמה שעות ללא אוכל או גם לרוב בלי של מים. ברם לא ניתן לשרוד לרוב השניה או שמא שתיים מבלי אוויר.

מילות מפתח:

<iframe loading="lazy" src="https://www.youtube.com/embed/T32NVEEG6JA" width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

הפקת המאמר:
לאוויר קיים משמעות עליונה לחיים. ניתן לחיות מספר זמן ניכר מבלי אוכל או אולי באופן כללי ללא מים. ברם אין אפשרות לשרוד באופן כללי דקה או אולי שתי בלי אוויר.

חמצן נחוץ לתהליך הבעירה המתרחש לכל תאי הגוף השונים. כולם רוצים את כל החמצן הזה מהאוויר. כשיקרה כולם שואפים, חמצן בידי האוויר מתמוסס בדם שזורם דרך הנימים הדקים סגנון, ועל ידי זה מובל לכל תא בגוף.
פחמן דו חמצני וחומרים רעילים נלווים נוצרים בתאים כתוצרי הבעירה הסופיים ותהליכים שונים המתרחשים בתאים. href=”https://www.bookmarking.co.il/2703/%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%98%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%98/”>תמלול הקלטות דו חמצני שנוצר איך מתמוסס בדם. כשיקרה דם טהור זה הזמן הענף פחמן דו חמצני עובר לריאות, פחמן דו חמצני משתחרר לאוויר הקיים סגנון tt1e וננשף באמצעותו.
כתוצאה מזה כאשר כולם נושמים פנימה, חמצן של הסביבה תפס לריאות ומתמוסס בדם. כשיקרה כולנו נושמים, פחמן דו חמצני שנוצר בגוף נפלט. במילים אחרות, הדם מתטהר סגנון. אפילו ארגון מושלם זה דיו באופן מפתיע להגיד את אותו נחיצות הנשימה העמוקה לכולם.

מוקד החמצן העיקרי בדבר כדור הארץ היא צמחייה כגון עצים, שיחים וצמחים מאושרים על ידי משרד לאיכות הסביבה נספחים. צמחים תופסים פחמן דו חמצני מהאוויר לצורך תזונתו וצמיחתם ומשחררים חמצן לאוויר. מקובל החמצן באטמוספירה יקר, אוקי, אז, במגזרים המכוסים בירק. לעומת זאת, מקומות צפופים ותעשייתיים חוסר די חמצן ומזוהמים בשיטות רבות. ההרס נעדר המחשבה ירד בקרב הצמחייה שמתרחש – מחמיר עתה את אותו המחסור והזיהום זה בוודאי.

בכל דבר הנוספים מבהירות שכן הליכה במרחב הפתוח ~ מקורה בירק, כגון גנים ושדות, מועילה בצורה ניכרת, במיוחד כשיקרה היא בעצם מלווה בנשימה טובה יותר כדי לאוורר את אותו הריאות. הבריזה הקרירה אצל הבקרים המוקדמים, בהיותה רעננה, טהורה ועשירה בחמצן, מטהרת את אותו הדם והגוף, וממלאת את אותן המוח בתעודד ובעלי חיים. ההשפעות המזהרות של אוויר צח אודות גוף האדם, הנפש והבריאות מוכרות לרוב.

כמה הצעות:
(1) נשום תמיד שיטת אפי’. השערות באף מבצע את התפקיד של פילטר, ומסיר את כל חלקיקי האבק הדקים בחדר. יתר על כן, האטמוספירה מתחמם במעבר השיטה שנקראת מעברי שום, מי שיש לו תוצאות מכריעה סגנון.

(2) הזמינו נשימות עמוקות בהכרח. הנשימה בקרב כמעט בכל בני היישוב המנהלים משך החיים של ישיבה רדודה. התוצאה הוא שפחמן דו חמצני הוא אינו מסולק כהוגן, ולכן מצטברים רעלים בגוף.

(3) לא קיימת לכסות אחר הפנים בזמן השינה.

(4) בחורף, מוסתר אודות עצמך מפני הקרירות בכיסויים חם במידת הצורך; אולם אירועים מוגן בדבר תריסים פתוחים.

Leave a comment

Your email address will not be published.