3_women_get_passports_to_success_by_returning_to_school

כותרת:
3 יצור מקבלות דרכונים להצלחה בידי חזרה לבית מגורים המעצב

ספירת מילים:
280

סיכום:
הסיפור מוכר מהראוי לאלו שנושרים מהתיכון. לרבים מותקן משרות בשכר קטן או גם בכלל לא משרות. וכאשר הם מנסים לחלוף עבודת או אולי להחזיר היתר בכניסה לבית למקצוע בשכר חיוני, הם מגלים נבון מסובכת – כל בתי המעצב הטובים או שמא העל-תיכוניים מוצאים לנכטון תעודת בגרות.

מילות מפתח:
3 נשים מקבלות דרכונים להצלחה באמצעות שוב לבית מגורים הצבע

חברת המאמר:
הסיפור הומצא לפני ממחיר השוק לקליינטים שנושרים מהתיכון. לפרטים חשוב קיים משרות בשכר זול או גם בכלל לא משרות. וכאשר הנם מנסים לחלוף עבודת או לחילופין להחזיר אישור בכניסה לאולם למקצוע בשכר נחוץ, הינם מגלים נכון מורכבת – מידי בתי מעצב השיער המקצועיים או אולי העל-תיכוניים חושקים תעודת בגרות.

שלוש יצור בסביבה הקרובה ניו יורק – ליליאן בטנקורט (37), לטויה אברמס (21) ושרין צרפת (41) – נמצא את כל עצמן במצב כזה מתסכל.

אחרי דורות של מקצועיות לשלם עבורן חשבונות בעת ורק להסתדר, נשים אלו קבעו להעלות בדרגה את אותה חייהן ולקבל תעודות תיכון.

על ידי פרסומות מפה לאוזן, הנשים נחפש את אותה Careertel, המייצגת את אותו התוכנית ללימודי תיכון ליברטי. תוכנית למידה של מרחוק הוא מציעה למבוגרים לעשות רווח את אותה ניירת התיכון מסוים בזמן שהם ממשיכים להתחיל לעסוק ומטפלים בחובותיהם האחרים.

"מיקום, עת העסקה, טווח גיל אינן גורמים חסם מפני תלמידים רציניים ומונעים מרחוק," סיפר ג’רום פולוויי, נשיא קריירטל.


בית הספר התיכון ליברטי, שאושר באמצעות מועצת החינוך הממלכתית על ידי ורמונט, מתיר לתלמידים לשלוט בקצב ש הנם עוברים. המשאב מסופק בכול כיתה וגם המטלות והבחינות מסתיימות בבית. אם בוגרים צריכים לחונכות, יועצי הפקולטה נותנים סיוע שיטת הטלפון. וגם, תצליחו קישור על קורסים שסיימו קודמות.

עתה, שיש להן תיעודים התיכון מיוחד ביד, העתיד גלוי מבטיח באופן משמעותי בשביל הנשים. כאמור, שלושתם יוצאים ל עכשיו ידיעה משמעותית. בטנקורט התלמיד משפט פלילי בניו יורק, אברמס ילמד בקולג ‘ג’ורג’יה ובאוניברסיטת סטייט, וצרפת תלמד בבית ספר לאחיות בניו יורק.

"סוף סיום קוראים לי חווה חשוב," דיווח בטנקורט. "אני מעתיק את מקום מגוריו למטרה שלי."

Leave a comment

Your email address will not be published.