Acupressure_s_Sweet_Spot_-_How_To_Get_A_Rush_Without_The_Sugar

כותרת:
הנקודה המתאימה אצל אקופרסורה – כיצד להתקשר לקצר מבלי הסוכר

ספירת מילים:
469

סיכום:
והיה אם אני משתמש בסוכר? הרבה כאלו נוקטים במשקאות וחטיפים עתירי סוכר מתוך מטרה לקבל טלטלה בטוחה של חשמל. אבל הדבר הבעייתי הוא בשימוש בסוכר להגברת החשמל המופק הוא של מגדיר תוצאות רכבת הרים שראוי בקרוב להתמכר ולהוביל לבעיות מצבם בהמשך ההשתלשלות. מחקרים עדכניים אחרונים חשפו נקודת אקופרסורה המגבירה הרבה חשמל וערנות אם וכאשר אמיתי וללא ירידה.

השיאים והנמוכים של ניצול של בסוכר לאנרגיה
סיטואציה לא ארוך אחרי שינוי לטובה סוכר כל אחד

<a href=”https://www.goodreads.com/user/show/148425252-mclaughlin”>לפרטים באתר מפתח:
סוכר, תשוקה, מעודדים, חשמל, דיקור סיני, אקופרסורה, אפט, שיטות ניקוי חופש רגשיות

תכנון המאמר:
אם העסק שלך נעזר בסוכר? יותר ויותר כאלו נוקטים במשקאות וחטיפים עתירי סוכר ע"מ לקבל חזרה טלטלה מתוכננת אצל אנרגיה. עכשיו כנס הענין הוא בשימוש בסוכר להגברת החשמל המופק היא בעצם שהיא מגדיר השפעות רכבת עלה שיש בקרוב להתמכר ולהוביל לבעיות המצב בהמשך התהליך. מחקרים עדכניים אחרונים חשפו נקודת אקופרסורה המגבירה הרבה חשמל וערנות והיה אם טבעי וללא ירידה.

השיאים והנמוכים בקרב ניצול בסוכר לאנרגיה

התרחשות מהיר לאחר שינוי לטובה סוכר כל אחד מתחיל לזמזם מאנרגיה, איזה מה הוא דחיפה קצרת אירוע שמתנדנדת בהקדם בחדות הפוכה עם צניחת הרבה חשמל. אם תטפל בשפל הנ"ל בידי אכילה עד שתייה על ידי פריט אחר עתיר סוכר, תקבל את אותו החשמל הסלולארי היום שוב, ובסיומה שפל נספח.

ניצול בסוכר לאנרגיה נותן אפקט ספורדיות במצב הטוב, אי זה מותקן גם סכנות בריאות לא תקינה. סוכרת II הוא סיכון הולך וגובר ברחבי העולם וש כולם ממהרים לערוך 2 שנים תכנונים ולהילחם בקרבות יומיומיים בנות לחץ ועייפות. סוכר מאמיר את אותו סוגי האינסולין ומעלה את אותה הטריגליצרידים בדם העניין שמגביר רק את הסיכונים לחלות בסוכרת.

Boost Energy Acupressure
דיקור סיני ואקופרסורה חולקים חברה על ידי נקודות אנרגיה חיוניות הממוקמות לאורך תעלות המרידיאן לכל הגוף. בזמן אלפי 2 פיסות אלו היוו להשפעה על אודות צ’י (צ’י), עוצמה האנרגיה העדין על ידי הגוף, למגוון רחב על ידי תועלות פיזיים ורגשיים.


לפרטים באתר יכולה לספק דחיפה ממשית בקרב אנרגיה נקייה. החוקר הראשי, דר’ ריצ’רד האריס, מסביר שהרי "נראה כי [אקופרסורה] קורץ את אותו העצבים הממתנים נחיצות וערנות".

הקשה בדבר הנקודה הנעימה

תלמידים בניסוי התנסו בעיסוי על ידי חמש מאפיינים אקופרסורה לאורך שלושה זמנים כל אחד. הנקודה כנס לאתר חשוב , הידועה בידי דיקורנים כאחד הדיקורים יוצאי הדופן (HN1), ונמצאה באופן ישיר בראשם החלק העליון בקרב הראש.

המשתתפים בניסוי נאתר את אותה הפרוצס היעילה ביותר למצוא דחיפה אנרגטית שאין להם סוכר, הינה להקיש אודות נקודה זו בקצות האצבעות לאורך שתיים-שלוש.

הנקודה המשמשת בניסוי זה היא בעצם זכוכית שבירה מנקודות החשמל הסלולארי הנוספות המשמשות לעתים ברצף הקשה המתארת את דוגמאות מרידיאן EFT. התענוגות בידי EFT (טכניקות חופש רגשי) היא בעצם בדרך זו שהוא נעזר בסדרה אצל דוגמאות דיקור חזקות ואקופרסורה, שלא רק מקנות לגוף דחיפה אנרגטית נקייה, אלא תכונות לשמש והן במטרה לשלוט על אודות התשוקה הממכרת לסוכר וממריצים מקובלים ובינהם קפאין.

EFT מבקר ברצף קבוע בידי 12 דוגמאות דיקור הידועות כמספקות הקלה ממגוון עשיר על ידי תסמינים רגשיים ופיזיים. לפי שנמצא במחקר מאוניברסיטת מישיגן, התוצאות מושגות בקלות רבה ובמהימנות על ידי הקשה פשוטה על נקודות הדיקור בקצות האצבעות.

Leave a comment

Your email address will not be published.