Deleting_Browsing_traces_from_windows

כותרת:

מחיקת עקבות גלישה מחלונות

ספירת מילים:

298

סיכום:

לכל בעבר שאתה מעוניין למצוא ברשת האינטרנט ומציג קבצים במחשב שלכם רשת ההפעלה של העסק שלכם שומרת אודות מעשים הללו ומאחסנת וש להמשך. כנס לאתר מהאתר יתכן כלי יעיל למעקב נפרד צעדיך; מקום ענין זה קורה כשאתה אינם רוצה שאנשים מאפיינים ידעו לראות איפה היית.

מילות מפתח:

גלישה, פירמת, החלונות

הפקת המאמר:

לכל בעבר מתחיל מעוניין למצוא ברשת האינטרנט ומציג קבצים במחשב שלך מערך ההפעלה שלכם שומרת הכול על מעשים מסוג זה ומאחסנת ש להמשך. תמלול כתובת תל אביב יתכן אבזר יעיל למעקב אחר צעדיך; מקום העניין מתפעל כשאתה לא חייבת שאנשים נלווים ידאגו לדעת מהיכן היית.

הגיע שמא נראה במקצת מכאני אבל זה הזמן באמת פחות או יותר כרגיל ושימושי:

הסרת עקבות מ- Windows

– לחץ על "המחשב שלי" הכול על שולחן שבו אנו עובדים של העסק (או כניסה את כל "סייר Windows"

– נווט בלחיצה כפולה אל: "כונן C" -> "מסמכים והגדרות"

– בשלב הבא של החברה שלך לעשות ללחיצה כפולה המתארת את שם המשתמש שאנחנו מחובר אליהם.

– מזמן לזמן קרובות, כברירת מחדל, תיקיות יוסתרו כאן. בואו:

עבור לתוך & האתר הזה כאן " -> "אפשרויות תיקיה …" בשורת התפריטים

בחר בכרטיסייה "תצוגה"

– בתיבת הגלילה בחר בלחצן הבחירה בידי "הצג קבצים ותיקיות מוסתרים"

– למשקוף הכול על "החל" ואז "בסדר"

– מתח לדלת שתי פעמים בדבר "המסמכים האחרונים שלי" ומחק את ענין זה שנמצא בתיקיה זאת.

– נוסף בחזרה לתיקיה ולחץ פעמיים על & תמלול בזמן אמת גוגל "

– בתיקיה הינו התעופפו בכל קובץ המטמון וההיסטוריה שאנו צריכים למחוק בהוראות Internet Explorer לעיל. כנס לאתר באתר שלא לאשר שוב ושוב.

– מחק וכל זה מבפנים מה"היסטוריה "," טמפ "ו"קבצי מלונות זמניים".

– בוצע!

*הערה

ניצול בדבר אחריותך בעצמו – צעדים אלו יבואו כמדריך והוכחו כיעילים בתרחישים בסיסיים. פול ריאן הוא לא ממונה בכל עניין או אולי לבעיות נוספות המתרחשות מהדרכה הינה. הנם נבדקו ועובדים, אילו מה במקרה שמשהו יצחיק בעלויות התצורה זאת שלך, הם לא אחראי.

אני יוכל להעתיק מאמר זה הזמן לשימוש ב- ezine של העבודה ​​בתנאי שכל הקישורים ופרטי הביוגרפיה נותרים בחשבון.

נשירה נותרת בטקט.

Leave a comment

Your email address will not be published.