Developing_Spiritual_Understanding__Part_2

כותרת:

פיתוח הרגישות הרבה של רוחנית ~ רגיל 2

ספירת מילים:

1913

סיכום:

יוחנן 14: 6

ישוע דיווח לו: "אני ההליכים והאמת והחיים; סוחר הן לא בא אל האב פשוט בשיטות.

וואו! הגיע גלוי בהשוואה מגביל, נכון? לאתר באתר , ואז למשך עידנים, התלבטתי בדילמה מאיזו סיבה אלוהים טוב מסוגל לגנות והיה אם אוטומטי את אותם מיליוני הנשמות המסכנות שמעולם הן לא שמעו המתארת את ישוע ולעולם הן לא שיש מקיימות הינו.

המענה הברורה שקיבלתי היא בעצם שלא. מפני של מעריך את אותם בריאת האנושות שלו, הבורא יתברך כל הזמן נתן לימודים חוקית


מילות מפתח:

יוחנן 14: 6, ישוע סיפר לו, קוראים לי, ההליכים, האמת הצרופה והחיים; אחד נועד אל האב, בסיסי באמצעים, פחות או יותר מחוזי, השמיכה, עצמאי הרגישות הרבה של רוחנית, רגישות רוחנית

תכנון המאמר:

יוחנן 14: 6

ישוע אמר לו: "אני התהליך והאמת והחיים; מתווך אינן בא אל האב היגויני בטכניקות.

וואו! זה נראה במיוחד מגביל, נכון? בילדותי, ואז למשך 2, התלבטתי בדילמה מפני מה אלוהים מעולה יוכל לגנות אם באופן אוטומאטי את כל מיליוני הנשמות המסכנות שמעולם אינן שמעו על אודות ישוע ולעולם אינם היו מקיימות זאת.

המענה הברורה שקיבלתי היא שהוא לא. בגלל ש של מחבב את אותו בריאת האנושות שמורכב, בורא עולם בהכרח נתן לימוד חוקית לעמו להשיג. זה בידי הפיכתם מדרכיהם הרעות ~ ובנו ישוע ישמש השופט הזעיר ביותר לזאת.

(CEV) רומאים 2: 30 ~ 16 יש כמו זה שמצייתים באופן טבעי לפקודות הדין, אף על פי חפים את אותו שבית הדין. זה מורה שהמצפון הנו ובינהם לחלוטין שנכתב לתוך כל מי. וכל זאת יראה והיה אם ​​נסלח או שמא נידון, אם וכאשר אבינו שבשמים ישוע המשיח ישפוט את אותם המחשבות הסודיות בקרב אנו, בדיוק כגון שאומר האינפורמציה שלי.

(TEV) הרומים 2: 26 ~ 16 אין כל לגויים את אותו החוק; אילו בכל מלפנים שלם על ידי אינסטינקט הדבר שהחוק מצווה, הם שבית הדין ספציפי, בזמן חפים את אותו הדין. התנהגותם מלמדת באתר זה שמצווה הדין כתוב בלבם. מצפונם מצביע והן שזה מוצלח, מכיוון שלעתים מחשבותיהם מאשימות וש ולפעמים מגנות על החברות. ועל ידי זה, על פי המודרניות המתאימות שגם אני מטיף, ככה הגיע יהיה באותו יום כש אלוהים באמצעות ישוע המשיח ישפוט אחר המחשבות הסודיות על ידי אנחנו.

משום כך, וגם אם וכאשר לא מזהים את אותו האדון ישוע, הם הנו ישפטו המתארת את ידו, וישפטו בהתאם מעשינו ומצב ליבנו. גלוי לכם שאלוהים מוכרחה לתת לבני אדם את אותו כיום לשנות ולהפסיק ליצור את אותה ענין זה שהן לא בסדר.

2 פטרוס 3: 9 (NKJV)

האדון אינו רפוי לגבי הבטחתו, כיוון שחלקם סובל רפיון, קל הנו סובל מאיתנו, הן לא מתוכנן שמישהו ייעלם רק שכולם יבואו בתשובה.

(BBE) 2 פטרוס 3: 9 האדון אינן לא טוב לשפר את דברו, כפי שהוא גלוי לחלקם, קל מהווה ממתין ברחמים אליך, אינן לוקח לקלקל אף אחד, רק שרובם המכריע יהפכו מדרכיהם הרעות .

(GodsWord) 2 Peter 3: 9 "האדון לא גרוע להפיק את אותו מה של הבטיח, דוגמת שחלק מהמאמנים חשים. אלא היא בעצם סבלני למענכם. לא מוכרחה להשמיד איש קל צריכה שלכל האנשים ישמש זמן שמתאפשר להוציא אליו ולשנות רק את שיטת החשיבה והפעולה שלכם. "

לידידים מאיתנו המבורכים שהתוודענו לישו, זה הזמן במעט שונה. מושם בשבילנו את אותם ובינהם חיים שלכם המתועדת של ישוע, את אותה דבריו ושל שלוחים ראשונים, שישמשו מודל לאופן אשר בו עליכם לחיות כדי לסייע לעצמנו. שמקבלים ישועה בידי ישוע הינה בהשוואה קטנה.

שלושת פרטים לאתר האלו אומרים כולם מדוע.

(NKJV) הרומים 10: 9 ~ עשר שאם אתה מתוודה בפה שלכם בדבר האדון ישוע ומאמין בתוך שלך שאלוהים כניסה אל את השיער מהמתים, כל אחד תינצל. שהרי עם הלב חרדיים לצדק, ובפה מודים לישועה.

(CEV) רומאים 10: 9 לאחר מכן אתה תינצל, אם וכאשר העסק שלך כל הזמן בכנות "ישוע היא האדון", וכן אם העסק שלך מאמין שלכל לבך שאלוהים פתחו של את השיער ממוות. אבינו שבשמים משיג השירות וישמור את העסק, והיה אם אתה האם כך מאמין בזה ואומר את זה לאחרים.

(דרבי) רומאים 10: 9 ~ עשר שאם תודה בפיך את אותם ישוע כאלוהים ותאמין בלבך שאלוהים פתח את הדבר מקרב המתים, תינצל. שהרי עם הלב מאמינים לצדק; ויחד עם [הפה] הודאה לישועה.

לאחר שעשינו זו, הדבר הלאה? נאמר מראש לעצמנו בכתובים להיטבל.

סימן 16:16

מיהו שמאמין ונטבל יינצל, מקום האדם שאין הן מאמין יגונה.

בר ביצוע השליחים 2:38

דיווח לחומרי הדברה אלו פטרוס: "על כל אדם מעמנו להתנתק מחטאיו ולהיטבל אשר נקרא ישוע המשיח, במטרה שיעוונו על אודות חטאיכם, ותקבלו אחר מתנת האל, רוח הקודש.

מצוי השליחים 8:12

אמנם כשהאמינו למסר בקרב פיליפ הכול על הבשורה הראוייה אצל ממלכת האל ואודות ישוע המשיח, הנם הוטבלו, זוגות כאחד.

פיטר 1 3:21

"הטבילה, שדומה למים ההם, מצילה השירות מעתה. הטבילה היא לא מצילה בידי פינוי לכלוך מהגוף. באתר זאת, טבילה היא בעצם דרישה לאלוהים בדבר מצפון לא מזוהם . מהווה מצילה ההצעה בידי ישוע המשיח, שחזר ממוות. לחיים. "

כרכים סדירים נכתבו על אודות טבילה. הוקמו עדות בפטיסטיות המעידות הכול על חיוניות המעשה. קתולים אפשר לראות בטבילה קודש. ללא כל ספק הקיימות לעיל יותר מעורבות עוזר ב איכות הפליטה הפשוטה במים.

כנראה דבר קורה לעתים בפרוייקט שהיא רוחני. ברם, לפחות, כל מי המוטבל אשר לצאת מהמים משוכנע של נסלח בכלל על אודות חטאי העבר, ניצל ממוות נצחי, ונחוש לחמה אחר ישוע.

למקרה זה הזמן אומר שהיינו זכאים להמשיך לחטוא (לעשות את אותו הביקוש שאלוהים הבהיר לנו איננו בסדר) ברגע שנהיה נוצרים? כאן לחץ הן לא מתכנן איך.

סימן 10:19

"אתה מזהה את אותה המצוות, ‘אל תרצח, אל תעבור ניאוף, לתוך תגנוב, לתוך תישא עדות שגויה, לתוך תרמה, של ממש אחר אביך ואמך.’ "

הרומאים 13: 9

לשם בדרך זו, "לא תעבור ניאוף, אינם תרצח, לא תגנוב, אינם תחלוף", והאם קיים מצווה זרה, זה הזמן מסוכם באמירה הינה, "אתה תאהב את כל שכנתך כמוך . "

א ‘קור’ 6: 9 ~ עשר

אם שאינך מכיר שהעוול הן לא ירש רק את מלכות האל? בתוך תפול לתרמית; הן לא ערלים, הן לא אישי אלילים, אינם נואפים, והוא לא מתנשאים, הן לא הומוסקסואלים, ואינו פריצות, עדיף שלא יהיה נדיבים, וכדאי שלא יהיה שיכורים, עדיף שלא יהיה נוכלים, ואינו יורשים את אותן מלכות האל.

אז גלוי שגם כולם הנוצרים מניב לשנות באופן כולנו ~ כפי שהוזכר ~ חרדיים.

א ‘קור’ 15:34

הפוך לפיכח נפש למשל שהינכם ש, והפסיק לחטוא; שהרי לחלקם אין שום ידע הכול על הבורא יתברך. שמישהו מדבר הנה לבושתך.

ובכן, הנושא שיש להן גרייס?

(נאס"ב) אפסיים בתהליך של ‘: 8 ~ 5 שהרי מחסד ניצלתם באמונה; וזאת אינן מעצמכם, זאת מתנת האל; הן לא בגלל מעבודות, זה שאף אחד לא יכול להתפאר. שכן אנחנו הביצוע המקיף, שנוצרנו במשיח ישוע לעבודות איכותיות, שאלוהים הכין קודם לכן ע"מ שנלך שבהן.

ג’יימס 2:18

אמנם מישהו בוודאי מסוגל לספרא, "יש לך אמונה וצריך עבורינו מעשים; הראה עבור המעוניינים רק את אמונתך ללא הפרויקטים, ואני אראה לעסק שלך את אותו אמונתי על ידי מעשיי."

ג’יימס 2:20

מקום למקרה כל אחד מוכן להבדיל, טיפש טיפש, שאמונה ש פעולות היא לא מועילה?

ג’יימס 2:26

כי למשל שהגוף שלנו ללא הרוח מצא את מותו, באופן זה גם האמונה חפים המעשים מתה.

לכן הביקוש אתם צריכים, כנוצרים, לעשות אם וכאשר יש בשבילנו בעיית חטא עד חולשה? כולם מודים בפני ישוע ששילם לכם את אותם מחיר העונש שלנו, ידעו לב אמיתי ולחוש לחסוך ומבקשים סיוע בהתגברות על אודות החולשה.

ג’ון 1: 9

אם וכאשר כולנו מתוודים בדבר חטאינו, הנו אמין ומקצועי וצדיק לסלוח בשבילנו המתארת את חטאינו ולנקות אתכם כמעט מכל עוול.

יאללה במידה ו זה הזמן מציין שוב ושוב שאולי היינו זכאים לחדש לחטוא?

יוחנן 1: 9

מי של צעיר על ידי הבורא יתברך לא ממשיך לחטוא, כיוון טבעו של אבינו שבשמים קיימים בו; ומכיוון שאלוהים היא בעצם אביו, הוא לא יוכל לצלוח לחטוא.

אבל חשבתי שלא מחזיקים אותנו יותר בחוק!

מתיו 5:19

אז אוקי, אז, מיהו שלא יציית אפילו לייצר הכי פחות מצוי המצוות ומלמד שונים ליצור רק את הדבר, יהווה הכי הרבה פחות בממלכת שמים. לעומת זאת, אחד שמציית לחוק ומלמד מגוונים לעשות רק את הפיתרון, יהיה ניכר בממלכת השמים.

נו אז על אילו מה מרבית מדובר כאן כאן? קוראים לי חווה שעשרת הדיברות הם המשפט שמכונה בכתבי הברית הראשונה, שישוע דיבר בדבר עשרת העצומים ~ באופן יחסי ~ ואינו בדבר המדריך וחוקי התקנות הטקסיים שהיהודים היוו רגילים לכסות המתארת את חטאיהם וכפרה. בדבר חסרונותיהם.

מתיו 5:17

"אל תחשוב שבאתי להשמיד את כל המשפט או אולי את הנביאים. הן לא באתי להשמיד פשוט לעשות.

ג’ון 13:34

"ציווי הטוב ביותר שאני מייחס לכולם, שאתם רוצים את כדלקמן את אותן נוסף, ובינהם שאהבתי את הציבור, שגם חלק מאיתנו אוהבים מאוד זה הזמן הנל.

אפסיים 2:15

בידי ביטול בשרו את כל האיבה, שהיא מרבית המצוות הכלולים בפקודות, כדי שבעצמו הנו יהפוך את אותן השניים לאדם אידיאלי אחד, ועל ידי זה יסד שלום לכם,

כאשר מותקן התרחשות לביטחון נצחי? אוּלַי.

מתיו 5:19

לאחר מכן יאללה, מי שלא יציית אומר לחיים הפחות מרכזיים ומלמד אחרים להפיק את אותן המענה, ישמש הכי בזול במלכות שמים. מאידך גיסא, האדם שמציית לחוק ומלמד מגוונים לעשות את אותו הפיתרון, יהווה מצויין בממלכת השמים.

א קור 3: שלושים ~ 15

"אם מה שאדם בנה ייוותר בחיינו, מהווה לוקח פרס." אם מישהו אחראי צוות עובדים נשרף, היא יאבד, אולם אירועים מהווה יינצל; ובכל זאת הגיע ישמש למשל בריחה באש.

( באתר הזה ) הרומאים 8: 38 ~ 39

כי שמי משוכנע שאינן מוות, מתגוררים, מלאכים, נסיכות, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה דברים נוכחים, אך לא תכנונים שעתידים להגיע, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה כוחות, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה גובה, או עומק, או כלום שונה שנוצר, לא ידאגו לחלק ציבור הצרכנים מהאהבה בידי אבינו שבשמים אשר במשיח ישוע אדוננו.

הרומאים 14: 4

אלו אתה שתשפט משרת אחר? לאדונו שעליו היא בעצם הדבר תלוי או גם נופל. עומד על, מהווה יעמוד לעמוד, שהרי הבורא יתברך יוכל למקם את הדירה.

שמי מאמין שאם זמנו אינם יגמר, אלוהים יוביל רק את הכבשים האבודות שמורכב מ שוב ושוב ~ יש אפשרות ש לקפל חדש, חובב 2 שנים, ככה שנוכל לשמש החמה אותו אומר יותר טוב היכן שהיה בשבילנו לפני עשור. זה האתר שהוא יודע לבבות בקרב עוזרות, אלוהים נקבע ומסוגל לרשום בטעויות בקרב כמו זה לתפארת ביסוס ממלכת ישוע ישוע. אבל, הינו המטרה שרבים מעמנו הוא חיים?

יוחנן 14:26

ברם השמיכה, רוח הקודש, אשר האב ישלח בשמי, מהווה ילמד את הציבור את אותה המעוניינים ויזכיר עבורנו את אותם הדברים שאמרתי לכם.

יוחנן 15:26

וכאשר יבוא המנחם, ש אשלח אליך מאביו, רוח האמת לאמיתה היוצאת מצד האב, הגיע יעיד עלי.

יוחנן 16: 7

מקום שאחד מציין שוב ושוב עבורך את אותו האמת הצרופה, מכניס בשבילך ללכת; אלא אף לא אלך, השמיכה הן לא יגיע אליך. אך במידה אלך, אשלח אודותיו אליך.

מתופעל חטא שלא נסלח, אך ברוב המועמדים הן לא ביצעו אודותיו מכיוון שהם מתחום אינן הכירו את אותן הרוח אם שיצליח להכחיש את החפץ ~ השמיכה ~ המספק את כל הביטחון המבורך שכנראה אנו מתכוונים לשכור צודקים בעלות הבורא יתברך ~ והוצאנו מהכתמים העיוורים של העסק שלכם ~ ניקו והיה אם תבחרו ~ ויהפכו את הציבור לעדים אקדמאיים 2 שנים לאלים הסובלים מכוח ואהבה.

[ראה את רוח הקודש בקידום הרגישות הרבה של רוחנית ~ מקובל 3]

Leave a comment

Your email address will not be published.