Did_My_Email_Message_Get_There_


כותרת:

כאשר הודעת הדוא"ל שלי מגיעה לשם?ספירת מילים:

403סיכום:

ציוד האורטופדי דוא& האתר הזה כאן ;ל ידועות לשמצה הודות ל שליחת הודעות ללה לה לנד, שמעולם הן לא ישמעו מהן שוב פעם. וגם, וירוסי דוא"ל מומחים ש הרף וגורמים להרס. על כן, במידה אני חושש שההודעה של החברה אינם הגיעה, יש לך חשש פועל.

מילות מפתח:

דוא"ל, תקשורת, עסקים, שיווק, בהשוואה

הפקת המאמר:

חפצים דוא"ל ידועות לשמצה עקב שליחת הודעות ללה לה לנד, שמעולם אינם ישמעו מהן שוב ושוב. כמו כן, וירוסי דוא"ל מועסקים ש הרף וגורמים להרס. כאן הפרטים זאת, והיה אם החברה שלך חושש שההודעה של העסק שלכם לא באה, במידה ויש בבעלותכם איום עובד.


איך אתה עלול לבדוק שאחד נהנה אחר ההודעה של החברה שלכם בלי להכניס בפונקציית הוצאת ההחזר ולהסתכן בפגיעה באדם? איזה מסלולי רבות זמינות במטרה להעניק שההודעה של העסק שלכם התקבלה?

אם וכאשר החברה שלך חושב שההודעה של החברה שלכם לא מגיעה מכיוון שקיבלת תשובה בפרק זמן הגיוני, נסה לשלוח הודעה אם לא. הוא טריק הקסמים. הבהיר כי המטרה היחידה בידי התכתבות שנייה זאת היא לאשר את אותו כיצד מקבלים ההודעה שלי הראשונית.

דוגמא

להלן 10 פיסות להודעה שנייה שתוכל לשלוח על מנת לבדוק באופן מקצועי שהתקבלה אימייל.

תמלול עברי אחת (טון אינן רשמי):

שמי אינן משתדל לחזק ההצעה. שמי מקובל צריכה להיות מלווה לבדוק שקיבלת את אותו הודעתי.

דוגמה שנייה (טון רשמי יותר):


אנא נבון את אותן טיפים לקבלת הודעתי כעת. שמישהו מצפה לתגובתך לבירור בעת מאוחר יותר.

הערה: מטרתן של נקודות כדוגמת אלו הנו להבטיח לכולם ניסוח למשל. הקפד לרשום את אותה השדר במילים של העסק.

דוגמא

ככותב, קוראים לי שולח בזמן האחרון הודעות לעורכי המגזינים. הם ידועים לשמצה במספר דברים: 1) שינוי כתובות הדוא"ל שלהם; ו- 2) לא מגיבים להתכתבויות.

לפיכך, פעמים רבות קרובות שאחד מצויים במבוכה כשאני לא לוקח תגובה להתכתבויות שלי. והיה אם העורך לא זכה את אותה ההצעה שלי? במידה ו העורך פשוט אינם מעוניין? תמלול הקלטות הזמן סיטואציה קשה.

לרוב, אני משגר מייל שנייה לאימות הקבלה. תן לכל המעוניין לשתף בתוצאות הודעות המשך ששלחתי לשלושה כמו זה.

בשני פעמים הנמענים הן לא קיבלו את אותו ההודעה שלי המקורית שלי. בסיטואציות הללו, הינם הודו לי המתארת את המעקב ושליחתי מאריך את אותו הצעתי. (וגם, שניהם קנו מאמרים!)

בשלב אחר, אחד הרוויח את אותן ההודעה שלי המקורית שלי. קיבלתי תשובה קצרה שאמרה לכולם לשאת סבלנית שנתיים. ברורה שהוא נרגז.

הנקודה בדוגמה זו היא שזה הן לא מדע אמין. אין דרכים מוגדרות באופן חד לנושא אימות שקיבלתם הודעת דוא"ל. לאתר חשוב להשתמש בשיקול הכירא אדיב ולנתח כל כך מקרה מתוך מטרה לשים באימייל מבחינה אפקטיבית יותר.

Leave a comment

Your email address will not be published.